Od dnia 01/03/2024 sklep stacjonarny oraz internetowy zostaje zlikwidowany.

 

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.luke.sklep.pl stanowi własność właściciela Łukasza Kosieradzkiego prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży internetowej produktów pod nazwą firmy: ”LUKE HOME DESIGN ŁUKASZ KOSIERADZKI” z siedzibą w Ząbkach przy ul. Łąkowej 33 , NIP: 125 143 87 57, REGON: 147138919.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.luke.sklep.pl, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu oraz klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Wszystkie zasady umieszczone w regulaminie są zgodne z polskim prawem. Klienci posiadają ciągły, nieodpłatny dostęp do regulaminu umieszczonego na stronie sklepu www.luke.sklep.pl

1.3 Wszystkie umowy zawierane za pośrednictwem sklepu www.luke.sklep.pl zawierane są w języku polskim.

1.4 Do przeglądania asortymentu oraz złożenia zamówienia potrzebne są następująco: komputer z dostępem do sieci internet oraz aktywne konto skrzynki pocztowej.

1.5 Każda osoba odwiedzająca stronę www.luke.sklep.pl zobowiązana jest do powstrzymania się od czynów niezgodnych z prawem.

2. Proces zawarcia umowy  oraz realizacji zamówienia realizowanego przez firmę www.luke.sklep.pl

2.1 Zamówienia składane są poprzez stronę internetową www.luke.sklep.pl . Przez złożenie zamówienia należy  rozumieć wybór produktu z oferty asortymentowej oraz zakończenie całego procesu zamówienia, po którym klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia.

2.2 Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

2.3 Każdorazowy zakupu związany jest z zatwierdzeniem oraz zapoznaniem się z Regulaminem, a jego akceptacja oznacza akceptację warunków zawarcia umowy.

2.4 Zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego złożenie zamówienia stanowi zawarcie umowy sprzedaży produktów.

2.5 Klient zobowiązany jest do pełnego oraz zgodne z prawdą przedstawienia danych wymaganych w formularzu zamówienia, w szczególności podania: imienia i nazwiska, adresu oraz danych kontaktowych. Wszystkie przedstawione dane mają charakter informacyjny, który ułatwi realizację zamówienia oraz kontakt z klientem

2.6 Czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym produktu i jest liczony od daty złożenia zamówienia przez klienta. W przypadku wydłużenia terminu wysyłki, klient zostanie o tym poinformowany.

3. Ceny oraz płatności

3.1 Ceny podane na stronie www.luke.sklep.pl są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki takie jak opłaty KGO, podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy, z którymi klient może zapoznać się na w/w stronie internetowej.

3.2  Łączny koszt zamówienia obejmujący koszt produktu/produktów oraz koszt dostawy znajduje się w podsumowaniu danego zamówienia.

3.3 Sposoby płatności umieszczone zostały na stronie www.luke.sklep.pl

3.4 Na wszystkie zamówione towary klient otrzymuje dokument sprzedaży.

3.5 W przypadku błędu sklepu lub błędu technicznego, ceny - sklep może zmienić cenę, czas realizacji zamówienia.

3.6 CENA SPECJALNA -W przypadku informacji na zdjęciu produktu: " cena specjalna (nie obowiązuje tabela rabatowa)" dotyczy to produktów, gdzie nie są uwględniane rabaty. Produkt nie jest produktem promocyjnym, a cena produktu jest stała- nie ulega zmianom. Po dodaniu produktu do koszyka i dodaniu kodu rabatowego rabat nie zostanie naliczony.

4. Dostawa

4.1 Zamówione produkty dostarczone są za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX lub InPost paczkomaty. Produkty wysyłane są na adres podany przez klienta lub w przypadku wyboru odbioru osobistego w siedzibie firmy:
ul. Łąkowa 33, 05-091 Ząbki

4.2 Koszty wysyłki naliczane są dla całego zamówienia bez względu na ilość zamówionych produktów.

4.3 W chwili otrzymania przesyłki klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówienia pod kątem ewentualnych uszkodzeń przy obecności kuriera co przyspieszy oraz ułatwi proces reklamacji. Przy wykryciu uszkodzeń klient powinien wypełnić protokół reklamacyjny, który posiada przy sobie kurier.

5. Reklamacje

5.1 Klienci mogą złożyć reklamację zakupionych produktów zgodnie z obowiązującym prawem.

5.2 Sklep internetowy www.luke.sklep.pl odpowiada przed klientem za niezgodność towaru z zawartą umową.

5.3 Zgodnie z prawem klient może zgłosić niezgodność towaru z umową w okresie dwóch lat.

5.4 W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

5.5 Dane reklamacyjne powinny zawierać: potwierdzenie dokonania zakupu, numer zamówieni, informację o uszkodzeniach, dane kontaktowe oraz dane do  ewentualnego odbioru uszkodzonej przesyłki.

5.6 Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby firmy: pocztą, firmą kurierską lub osobiście na adres siedziby firmy podanej w niniejszym regulaminie.

5.7 Sklep ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych.

5.8 Każda wysyłka rekamacji powinna zostać uzgodnia ze sklepem www.luke.sklep.pl

7. Odstąpienie od umowy/zwrot towaru.

 7.1 Klient zgodnie z ustawą ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki.

7.2 Koszty transportu przy zwrocie zamówienia ponosi klient.

7.3 Zwrotów należy dokonywać na adres siedziby firmy:
ul. Łąkowa 33, 05-091 Ząbki

7.4 Kupujący ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby nie uległ on uszkodzeniu podczas przesyłki.

7.5 W celu sprawniejszego dokonania zwrotu istnieje możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego. Kontakt telefoniczny lub mailowy nie stanowi warunku skutecznego do odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru po odstąpieniu od umowy.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Sklep www.luke.sklep.pl zobowiązany jest do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych-tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926.

8.2 Dane osobowe podane przez kupującego są czynnością dobrowolną, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi złożenie zamówienia w sklepie www.luke.sklep.pl

8.3 Dane osobowe nie są udostępniane, a ich gromadzenie oraz przetwarzanie jest wykorzystywane jedynie do rozliczenia procesu zamówień, reklamacji oraz celów reklamowych, jeśli klient wyrazi taką chęć.

8.4 Administratorem danych osobowych jest właściciel www.luke.sklep.pl, czyli Łukasz Kosieradzki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "LUKE HOME DESIGN ŁUKASZ KOSIERADZKI" z siedzibą w Ząbkach przy ulicy Łąkowej 33, 05-091, NIP: 125-143-87-57, REGON:147138919

8.5 Każda osoba będąca klientem sklepu ma możliwość do rezygnacji z przetwarzania danych osobowych.

8.6 Sklep zbiera informacje od kupujących o przebiegu transakcji w Sklepie, w tym celu wykorzystuje narzędzia udostępnione przez Ceneo sp. z o.o. W tym celu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej ze Spółką Ceneo sp. z o.o. przekazują dane dotyczące transakcji (adres e-mail, numer zamówienia oraz ID produktu) spółce Ceneo sp. z o.o. która w ich imieniu wysyła zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

9. Postanowienia końcowe

9.1 W przypadku spraw niezawartych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych.

9.2 Wszystkie zmiany, które mogą mieć miejsce mają za zadanie dostosowanie regulaminu do przepisów obowiązującego prawa.

Regulamin obowiązuje od 25 07 2023


Sklep stacjonarny